Biomedica

Vize společnosti

"Klademe si vysoké cíle – pro vás"

Hlavním cílem je nastínit hodnoty skupiny BIOMEDICA:

  • respekt
  • spolehlivost,
  • flexibilita,
  • týmový duch,
  • inovace,
  • progresivní tradice,

Základní principy naší firemní filozofie s ohledem na níže uvedené aspekty lze shrnout následovně:


SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
Spokojenost zákazníků představuje vůbec nejdůležitější kritérium úspěchu. Proto se zaměřujeme na potřeby našich zákazníků jak z hlediska kvality produktů, rychlých a bezchybných dodávek, komplexního školení a následného servisu, tak z hlediska odpovídajícího poměru cena/výkon. U zaměření na zákazníka je zásadní, aby naše společnost rozpoznala dnešní i budoucí potřeby a požadavky zákazníků a trhu. Z tohoto důvodu se snažíme budovat vztahy se zákazníky, které mají dlouhodobý charakter a které jsou zaměřeny na budoucnost. Vytváření úzkých vazeb s klienty je obzvláště důležité v aktuální době zvýšené mobility a flexibility.

KOMUNIKACE

Usilujeme o flexibilní, transparentní a propojenou organizaci s otevřenou komunikací. Hlubší porozumění obecným koncepcím a následné posílení filozofie kvality by mělo vycházet z jasné korelace mezi jednotlivými zaměstnaneckými cíli a jejich integrací do různých procesů. Mimoto je nutné dále rozvíjet a zdokonalovat komunikaci založenou na elektronickém zpracování dat (EDP), a to u všech obchodních procesů. Pro pochopení funkce celého systému u všech zaměstnanců pak hraje rozhodující roli standardizace a zjednodušení procesů.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Rozhodujícím faktorem úspěchu a konkurenceschopnosti naší skupiny jsou kvalifikovaní, motivovaní, odpovědní a nezávislí pracovníci. Proto klademe značný důraz na rozvoj, školení a kariérní postup zaměstnanců. Smysl pro společné zaměření na cíl by měla podporovat pravidelná rotace v rámci skupin.
Vzájemná nadregionální školení pak posilují porozumění globálním postupům v rámci skupiny BIOMEDICA a umožňují užší spolupráci mezi různými společnostmi skupiny. Zvýšený důraz by měl být kladen zejména na činnosti napříč jednotlivými společnostmi.

DODAVATELÉ
Na rychle se měnícím trhu s vyšším počtem akvizic a fúzí je obzvláště důležité dbát na úzkou spolupráci s dodavateli. Naší snahou je reagovat na požadavky trhu s cílem dosáhnout úspěchu, proto po dodavatelích požadujeme důsledné plnění norem. V zásadě usilujeme o uzavírání distribučních smluv s dopadem na celou oblast prodeje, abychom mohli využívat synergií mezi trhy, na nichž působíme. Pokud jde o nezávislost skupiny BIOMEDICA, klademe rovněž značný důraz na spolupráci s několika dodavateli příbuzných skupin produktů. Právě tuto praxi totiž považujeme za vhodný způsob, jak dlouhodobě plnit potřeby našich zákazníků bez závislosti na jediném dodavateli, což nutně vede k nepružnosti. Obdobné zásady kvality uplatňované našimi dodavateli, zpravidla na základě požadavků normy ISO 9001, pak umožňují kontinuální a kompatibilní politiku kvality.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Mezi důležité prvky naší činnosti řadíme také bezpečnost a ergonomii na pracovišti. Díky hodnocení pracovišť a pravidelné lékařské péči na pracovišti mohou zaměstnanci pracovat v příjemném prostředí.