Biomedica

Systém pro správu údajů o pacientovi

Systém pro správu údajů o pacientovi umožňuje kontinuální sledování elektronických údajů o každém pacientovi včetně přístupu k informacím ze všech oddělení daného zařízení.