Biomedica

Mikrobiologie

Mikrobiologické testy a reagencie pro diagnostiku, dále média a testovací systému pro identifikaci a zjišťování rezistence.