Biomedica

Molekulární diagnostika

Reagencie, kity a přístroje pro analýzu DNA a RNA při detekci patogenů, alergenů, druhů a širokého rozmezí GMO.