Biomedica

Kontrola kvality

Programy zkoušek odborné způsobilosti pro mikrobiologii a potravinářství, referenční materiály pro testování reziduí a testovací systémy pro kontrolu reziduí a patogenů v příchozím a odchozím zboží.