Biomedica

Rezidua / GMO / Mykotoxiny

ELISA a PCR spolu s kvalitativními a kvantitativními rychlými testy pro analýzu reziduí, jako jsou alergeny, antibiotika, hormony, léčivé látky, mykotoxiny a geneticky modifikované organismy (GMO).