Biomedica

Hemostáza / Koagulace

Lidé oddaní zdraví – to je heslo pařížské firmy Stago. V každodenním úsilí o zlepšování kvality zdravotní péče firma Stago nabízí laboratořím pokročilé testovací systémy a kvalitní služby, které jsou výsledkem rozsáhlých znalostí mechanismu hemostázy (reagencie, přístroje a jednorázový materiál). Firma Stago se věnuje tématu koagulace již více než 60 let a za tuto dobu získala solidní technické znalosti (R&D, standardizace a výroba) na poli In Vitro diagnostiky a trvalé uznání od vědecké obce.