Biomedica

Molekulární diagnostika

Pokročilé metody molekulární a buněčné biologie umožňují nahlédnout na mechanismy chorob na molekulární a genetické úrovni, což je v současnosti možné využít pro diagnostiku, prognózy a léčebné postupy v moderní lékařské péči.

Přesná, spolehlivá a rychlá diagnostika zlepšuje péči o pacienta a zkracuje jeho pobyt v nemocnici, čímž dochází i ke snižování nákladů na lékařskou péči. Dosažení těchto cílů jsou v zájmu všech zdravotnických systémů.

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme nejpokročilejší výrobky, které mohou mít pozitivní dopad na práci téměř všech nemocničních oddělení.