Biomedica

Onkologie & Genetické testy

Nádorové markery jsou biologické látky produkované nádorovými buňkami.
Ideální nádorový marker by měl být použitelný pro screening, diagnostiku a také pro monitorování vývoje onemocnění. Pečlivá interpretace výsledků vyšetření nádorových markerů vedla k výraznému zvýšení jejich klinického významu.

Nabízíme imunologické testy pro sledování nádorových markerů a molekulárně genetické testy pro vrozená onemocnění od firem: