Biomedica

Anestézie a intenzivní péče

Moderní metody anestézie využívají široké spektrum lékařských přístrojů, které je určeno požadavky na přenosné použití v terénu, na využití při chirurgických výkonech či při intenzivní péči a také typem podávaného anestetika.

Anesteziologové musí mít obsáhle znalosti výroby a použití nejrůznějších medicinálních plynů, anestetických par a dalších látek, lékařských dýchacích přístrojů a četných anestetických přístrojů (včetně vaporizérů, ventilátorů a tlakoměrů). Pro zajištění bezpečného a kompetentního použití přístrojů musí také ovládat příslušné bezpečnostní funkce, jejich rizika a omezení.

Pacienti jednotek intenzivní péče mohou vyžadovat podporu při nestabilitě (hypertenze/hypotenze), při neprůchodnosti dýchacích cest (např. ventilátor), při akutním selhání ledvin, při život ohrožujících srdečních arytmiích nebo při následcích mnohočetného orgánového selhání, které je nyní častěji nazýváno syndrom multiorgánové disfunkce. Může se jednat i o pacienty po rozsáhlých chirurgických zákrocích, kdy je vyžadováno intenzivní a invazivní sledování, než dojde ke stabilizaci stavu a přesunu na méně monitorované oddělení.

V našem portfoliu můžete nalézt mnoho výrobků nezbytných pro anesteziologicko-resuscitační oddělení:

  • Uzavřené bezjehlové vstupy často vyráběné podle požadavků zákazníka
  • Antimikrobiální obvazy
  • Zařízení pro hemodialýzu
  • Monitoring pacientů
  • Centrální žilní katetry