Biomedica

Hygiena

Obor lékařská hygiena se týká hygienické praxe týkající se podání léků a lékařské péče, která má vyléčit či minimalizovat nemoc a zabránit jejímu šíření.

Do lékařské hygienické praxe je zahrnuto:

  • Izolace či karanténa infekčních osob nebo materiálu k zabránění šíření infekce
  • Sterilizace nástrojů používaných při chirurgických postupech
  • Použití ochranných oděvů a bariér, jako jsou masky, pláště, čepice, ochrana očí a rukavice
  • Vhodné obvazy a krytí ran
  • Bezpečná likvidace lékařského odpadu
  • Desinfekce opětovně používaného materiálu (např. ložní prádlo, podložky, lékařské oděvy)
  • Prostředky na drhnutí a mytí, obzvlášť pro operační sály

 

Dodáváme také bezdotykové zařízení pro desinfekci rukou, antimikrobiální krytí ran, mytí rukou bez vody, monitorování hygieny s ATP a monitorování desinfekčních prostředků a detergentů.