Biomedica

Intervenční kardiologie a radiologie

Intervenční kardiologie je kardiologickým oborem, který se věnuje léčbě strukturálních srdečních poruch pomocí katetrizace.

Katetrizace umožňuje provádět velké množství kardiologických výkonů. K nejběžnějším patří perkutánní zavedení katetru skrz femorální tepnu (v praxi je možné využít jakoukoliv velkou periferní tepnu či žílu) a kanylace srdce pod RTG zářením (běžněji se používá fluoroskopické zobrazení). Pro kanylaci může být využita i radiální tepna.

Intervenční radiologie (zkráceně IR nebo VIR z vaskulární a intervenční radiologie, také nazývána chirurgická radiologie) je lékařský podobor radiologie, který využívá minimálně invazivní postupy řízené obrazem pro diagnostiku a léčbu nemocí téměř všech orgánových systémů.

Cílem intervenční radiologie je diagnostikovat a léčit pacienty za použití co možná nejméně invazivních technik, které jsou dostupné, a tak minimalizovat rizika a zlepšit výsledek léčby.

Pro angioplastiku a další postupy můžeme nabídnout kvalitní řadu balónků a stentů, příslušenství, dále pak terapii koncentrátem autologních kmenových buněk.