Biomedica

Onkologie

Ve všech oblastech onkologické léčby je prováděn rozsáhlý výzkum, který zasahuje od buněčné biologie po chemoterapeutické možnosti či optimalizaci paliativní péče a léčbu bolesti.

Tímto je dané, že onkologie je neustále se proměňující obor.

Onkologie zahrnuje mnoho dalších lékařských oborů, jako je zobrazování, radiologie, biopsie, endoskopie, atd.

V naší nabídce můžete vybírat následující produkty:

  • Infuzní pumpy pro ambulantní léčbu pacientů
  • Přípravky bezpečných cytostatik a aplikační sady
  • Jehly na biopsie kostní dřeně