Biomedica

Ortopedická a traumatologická chirurgie

Ortopedická chirurgie neboli ortopedie je odvětvím chirurgie, které se zabývá pohybovým aparátem.

Ortopedové používají chirurgické i nechirurgické postupy pro léčbu úrazů pohybového aparátu, zranění následkem sportu, degenerativních onemocnění, infekcí, nádorů a vrozených vad.

Ortopedie jako obor také zahrnuje artroskopii, artroplastiku a je provázaná s traumatologickou chirurgií.

V těchto oborech nabízíme:

  • Endoprotézy kyčelních, kolenních a ramenních kloubů pro primární náhrady i revize spolu se systémy pro cerkláž
  • Křížové vazy
  • Systémy pro stimulaci angiogeneze z koncentrátů autologních krevních destiček a kostní dřeně pro různé použití