Biomedica

Privacy Statement

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Proto zpracováváme vaše osobní údaje výhradně v souladu s právními předpisy, a to zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V rámci následujícího oznámení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci našich webových stránek.

Společnost Biomedica ČS, s.r.o. (dále jen „Biomedica“) tímto v souladu se zákonem prohlašuje, že pro zajištění bezpečnosti zpracování údajů byla dodržena všechna nezbytná technická a organizační opatření dle ustanovení článku 32 GDPR. Konkrétně byla přijata opatření pro zabezpečení údajů za účelem zajištění přiměřené úrovně ochrany z hlediska důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému.

V následujícím textu bychom chtěli vysvětlit, jaké údaje shromažďujeme a jak se s těmito údaji nakládá. Nemůžeme však zaručit, že tato pravidla pro ochranu soukromí byla rovněž uplatňována u ostatních webových stránek, které navštívíte prostřednictvím odkazů z našich webových stránek.

Shromažďování údajů
Naše webové stránky můžete samozřejmě kdykoliv navštívit bez toho, abyste museli své osobní údaje poskytovat. Avšak při přístupu na naše webové stránky budou automaticky uložena určitá data pro účely zabezpečení – například jméno poskytovatele vašeho internetového připojení, webové stránky, ze kterých jste k nám přišli, webové stránky, které navštívíte, vaše IP adresa, použitý prohlížeč a datum, čas a celková doba vaší návštěvy. Ačkoliv by tyto údaje mohly umožnit identifikaci, individuálně je nevyhodnocujeme. Mohou však být využity pro statistické účely.
 
Shromažďování a zpracování osobních údajů
Osobní údaje – např. jméno, datum narození, emailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo – budou shromažďovány pouze v případech, kdy nám tyto údaje aktivně poskytnete ve formě emailu, při vyplňování formulářů, řešení vašich žádostí, poskytování požadovaných materiálů či plnění smluv nebo při technické správě. Tyto údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (101/200 Sb.) i obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje budou poskytovány či jakýmkoliv jiným způsobem předávány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona, kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo jste k tomu dali předchozí souhlas.
S výjimkou případů již uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebude Biomedica prodávat, distribuovat či jinak zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám mimo společnost Biomedica a její spřízněné subjekty. Vaše osobní údaje však mohou být na základě výše uvedených důvodů předávány společnostem, které jsou se společností Biomedica propojeny. V tomto případě je možné, že vaše údaje budou zpracovávány na jiných serverech a v jiných zemích.

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám, které poskytují své sužby společnosti Biomedica nebo jejím jménem (například: účetní, dodavatelé, přepravci, poskytovatelé IT služeb, servisní společnosti, atd.).

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům je možné pouze dle platných právních předpisů. Naši zaměstnanci, dodavatelé, poskytovatelé IT služeb a obchodní partneři jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

Právo na přístup, právo na opravu a právo odvolat souhlas
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, dále na kontrolu a opravu svých osobních údajů, které zpracováváme a jsou u nás uloženy. Dále jste rovněž oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Pokud nás budete informovat o tom, že vaše údaje by neměly být používány pro budoucí kontakty, budeme to respektovat.
Pro účely těchto oznámení prosím zašlete email na adresu „gdpr(at)bmgrp.at“. Vezměte prosím na vědomí, že standardní emaily nejsou zasílány prostřednictvím bezpečného připojení.

Zpravodaj
Uživatelé, kteří již nechtějí dostávat naše zpravodaje či marketingové emaily, mají možnost zrušit jejich odběr.

Uchování osobních údajů
Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu, po kterou budeme poskytovat jakékoliv vámi požadované služby nebo pro kterou jste udělil svůj souhlas – pokud nejsme ze zákona povinni uchovávat dané údaje déle.

Autorská práva a upozornění na autorská práva
Texty, obrázky, grafika i uspořádání těchto webových stránek podléhají celosvětovým právním předpisům pro autorská práva. Neoprávněné užívání, kopírování či přenos jednotlivých částí obsahu či celých stránek tak povede k soudnímu stíhání dle trestního i občanského práva. Veškerý obsah byl pečlivě kontrolován. Není však zaručena přesnost, úplnost či aktuálnost informací. Naše odpovědnost je tak vyloučena. I když odkazy na jiné webové stránky byly pečlivě voleny, upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na jejich obsah a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

Obsah
Všechny texty, obsah a informace jsou poskytovány bez záruky. Biomedica ČS s.r.o. nenese odpovědnost za nesprávné informace či zavádějící obsah. Jako základ slouží české právní předpisy.
Vezměte prosím na vědomí, že datové přenosy na internetu (například při komunikaci prostřednictvím emailu) mají bezpečnostní chyby. Chránit údaje před přístupem třetích stran tedy není zcela možné.

Pravidla pro ochranu osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služeb je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics využívá takzvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analyzovat způsob, jakým používáte webové stránky. Informace získávané prostřednictvím těchto souborů „cookies“ v souvislosti s vaším používáním webových stránek jsou zpravidla předávány na servery společnosti Google v USA, kde jsou uchovávány.

V případě aktivace funkce anonymní IP adresy na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie či jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server společnosti Google v USA, kde bude zkrácena. Společnost Google bude jménem provozovatele těchto webových stránek používat dané informace, aby hodnotila, jak webové stránky používáte, vytvářela reporty o aktivitě v rámci webu a poskytovala jiné služby týkající se aktivity v rámci webu a využívání internetu; dané informace budou poskytovány provozovateli webových stránek. IP adresa poskytovaná službou Google Analytics v rámci této služby nebude spojována s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit tak, že si změníte příslušná nastavení v rámci svého prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že v takovém případě nemusíte být schopni zcela využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zakázat shromažďování údajů ze strany společnosti Google prostřednictvím souborů cookies s ohledem na způsob, jakým webové stránky používáte (včetně vaší IP adresy), a zpracování těchto údajů společností Google, a to stažením modulu (plug-inu) prohlížeče, který je dostupný prostřednictvím následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Soubory cookies
Tyto webové stránky částečně využívají takzvané soubory cookies. Tyto soubory nepoškozují váš počítač ani neobsahují počítačové viry. Cílem těchto souborů je zajistit, aby byla naše prezentace uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a uchovávány vaším prohlížečem.

Většina souborů cookies, které používáme, představuje krátkodobé soubory (tzv. „session cookies“). Dané soubory jsou po vaší návštěvě automaticky smazány. Ostatní soubory cookies jsou na vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč i při další návštěvě našich webových stránek.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a tyto soubory umožnili jen v ojedinělých případech. Soubory cookies tak budou akceptovány pouze v určitých případech, případně může být nastaveno jejich obecné vyloučení a automatické mazání po uzavření prohlížeče. Pokud soubory cookies zakážete, může to omezit funkčnost těchto webových stránek.

Zdroj: eRecht24

Informace

Své dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte na následující emailovou adresu:
Ingrid Hend

Rozhodné právo
Tyto webové stránky podléhají českému právu.
 
Stav informací
Společnost Biomedica ČS s.r.o. si vyhrazuje právo doplňovat, měnit či mazat informace uvedené na těchto webových stránkách, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení či uvedení důvodů, přičemž si rovněž vyhrazuje právo provoz těchto webových stránek zcela ukončit.

Biomedica ČS, s.r.o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5 – Jinonice